Tỷ giá ngoại tệ đài loan hôm nay mới nhất

Cập nhật thông tin tỷ giá ngoại tệ Đài Loan mới nhất hôm nay trên thị trường. Mời quý vị đọc giả xem thông tin chi tiết qua bài viết dưới đây.

Tỷ giá ngoại tệ đài loan hôm nay mới nhất

Dữ liệu tỷ giá được cập nhật liên tục từ 3 ngân hàng lớn có hỗ trợ giao dịch Đô la Ðài Loan. Bao gồm: BIDV, HSBC, Sacombank.

Tỷ giá ngoại tệ đài loan hôm nay mới nhất

Ngân hàng Mua Mua  Bán Bán 
BIDV 675,94 762,44
HSBC 653,00 653,00 688,00 688,00
Sacombank 726,00 822,00

Tóm tắt tình hình tỷ giá Đô la Ðài Loan (TWD) trong nước hôm nay

Ngân hàng mua ngoại tệ Đô la Ðài Loan (TWD)

+ Ngân hàng HSBC đang mua tiền mặt TWD với giá thấp nhất là: 653,00 vnđ / 1 TWD

+ Ngân hàng HSBC đang mua chuyển khoản TWD với giá thấp nhất là: 653,00 vnđ / 1 TWD

+ Ngân hàng BIDV đang mua tiền mặt TWD với giá cao nhất là: 675,94 vnđ / 1 TWD

+ Ngân hàng Sacombank đang mua chuyển khoản TWD với giá cao nhất là: 726,00 vnđ / 1 TWD

Ngân hàng bán ngoại tệ Đô la Ðài Loan (TWD)

+ Ngân hàng HSBC đang bán tiền mặt TWD với giá thấp nhất là: 688,00 vnđ / 1 TWD

+ Ngân hàng HSBC đang bán chuyển khoản TWD với giá thấp nhất là: 688,00 vnđ / 1 TWD

+ Ngân hàng BIDV đang bán tiền mặt TWD với giá cao nhất là: 762,44 vnđ / 1 TWD

+ Ngân hàng Sacombank đang bán chuyển khoản TWD với giá cao nhất là: 822,00 vnđ / 1 TWD