Thuế sử dụng đất là gì? Cách tính thuế sử dụng đất hàng năm

116

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về thuế sử dụng đất, và cách tính thuế sử dụng đất hàng năm cho những bạn nào chưa biết, hoặc đã biết nhưng chưa thật sự rõ.

 • Đất ở là gì? đất thổ cư và đất nông nghiệp có gì khác nhau?
 • Nhà phố thương mại là gì? Có nên đầu tư vào nhà phố thương mại
 • Quyền sở hữu công nghiệp là gì? nội dung quyền bảo hộ sở hữu công nghiệp
 • Chuyển đổi quyền sử dụng đất là gì? Thủ tục chuyển đổi sử dụng đất
 • Đường nội bộ là gì? Quy định đường nội bộ khi tách thửa

 • Thuế sử dụng đất là gì? 

  • Thuế nhà đất là Loại thuế gián thu, được áp dụng đối với nhà, đất ở, đất xây dựng công trình. Đối tượng nộp thuế là các tổ chức, cá nhân có quyền sử dụng đất ở, đất xây dựng công trình. Đất chịu thuế bao gồm đất ở, đất xây dựng công trình. Đất không chịu thuế đất là đất dùng vào mục đích công cộng, phúc lợi xã hội hoặc từ thiện không thuộc tổ chức, cá nhân nào sử dụng để kinh doanh, đất do các tổ chức tôn giáo, hội quần chúng quản lý được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận chuyên dùng vào việc thờ cúng. Căn cứ tính thuế là diện tích đất, hạng đất và mức thuế. Thuế nhà đất có thể được Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét miễn giảm theo từng trường hợp cụ thể theo đề nghị của chi cục trưởng chi cục thuế.

  Cách tính thuế sử dụng đất hàng năm

  Theo khoản 2 Điều 8 Thông tư 153/2011/TT-BTC, thuế sử dụng đất ở được xác định theo công thức sau:

  Số thuế phải nộp (đồng) = Số thuế phát sinh (đồng) Số thuế được miễn, giảm (nếu có)

  Trong đó,

  Số thuế phát sinh = Diện tích đất tính thuế x Giá của 1m2 đất (đồng/m2) x Thuế suất %

  Như vậy, để tính được số thuế phát sinh cần phải biết được 03 yếu tố: Diện tích đất tính thuế, giá của 1m2 đất và thuế suất.

  1. Diện tích đất ở tính thuế

  Diện tích đất ở tính thuế bao gồm cả trường hợp đất ở sử dụng vào mục đích kinh doanh.

  – Trường hợp 1: Người nộp thuế có nhiều thửa đất ở trong phạm vi một tỉnh thì diện tích đất tính thuế là tổng diện tích các thửa đất ở thuộc diện chịu thuế trong tỉnh.

  – Trường hợp 2: Nếu đất đã được cấp Sổ đỏ thì diện tích đất tính thuế là diện tích ghi trên Sổ đỏ; Trường hợp diện tích đất ở ghi trên Sổ đỏ nhỏ hơn diện tích đất thực tế sử dụng thì diện tích đất tính thuế là diện tích thực tế sử dụng.

  – Trường hợp 3: Nhiều tổ chức, hộ gia đình, cá nhân cùng sử dụng trên một thửa đất mà chưa được cấp Sổ đỏ thì diện tích đất tính thuế đối với từng người nộp thuế là diện tích đất thực tế sử dụng của từng người nộp thuế đó.

  – Trường hợp nhiều tổ chức, hộ gia đình, cá nhân cùng sử dụng trên một thửa đất đã được cấp Sổ đỏ thì diện tích đất tính thuế là diện tích đất ghi trên Sổ đỏ.

   


  Bạn đang đọc bài viết Thuế sử dụng đất là gì? Cách tính thuế sử dụng đất hàng năm tại chuyên mục Tin bất động sản, trên website Tin tức siêu nhanh.

 • Đường nội bộ là gì? Quy định đường nội bộ khi tách thửa
 • Giải phóng mặt bằng là gì? Qui định của pháp luật về giải phóng mặt bằng
 • Chuyển đổi quyền sử dụng đất là gì? Thủ tục chuyển đổi sử dụng đất
 • Vi bằng thừa phát lại là gì? Giá trị pháp lí của bằng thừa phát
 • Đất ở là gì? đất thổ cư và đất nông nghiệp có gì khác nhau?
 • Đất công nghiệp là gì? Chuyển đất công nghiệp sang đất ở
 • Quyền sở hữu công nghiệp là gì? nội dung quyền bảo hộ sở hữu công nghiệp
 • Nhà phố thương mại là gì? Có nên đầu tư vào nhà phố thương mại
 • Đất phần trăm là gì? đất phần trăm có được cấp sổ không?
 • Đất khai hoang là gì? Đất khai hoang có được cấp sổ đỏ không?