Quyền sở hữu công nghiệp là gì? nội dung quyền bảo hộ sở hữu công nghiệp

Trong bài viết này www.supersale.com.vn sẽ chia sẻ cho các bạn các thông tin xoay quanh nội dung sở hữu công nghiệp, bao gồm các vấn đề về Quyền sở hữu công nghiệp là gì? nội dung quyền bảo hộ sở hữu công nghiệp.

Vậy,

Quyền sở hữu công nghiệp là gì?

– Quyền sở hữu công nghiệp là quyền sở hữu của cá nhân, pháp nhân đối với sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá, quyền sử dụng đối với tên gọi xuất xứ hàng hoá và quyền sở hữu đối với các đối tượng khác do pháp luật quy định. Phạm vi của quyền sở hữu công nghiệp gốm các đối tượng mà quyền đó bảo hộ.

Đối tượng quyền sở hữu công nghiệp bao gồm sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý (khoản 1, điều 750, Bộ luật dân sự 2005).

Người nào sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp của người khác đang trong thời gian bảo hộ mà không xin phép chủ sở hữu các đối tượng này thì bị coi là xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp (trừ các trường hợp có quy định riêng) và tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Nội dung quyền bảo hộ sở hữu công nghiệp

Như vậy, bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp bao gồm ba nội dung:
Thứ nhất là ban hành các quy định của pháp luật về quyền sở hữu công nghiệp;
Thứ hai là cấp văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp cho các chủ thể khác nhau khi đáp ứng các yêu cầu theo quy định (xác lập quyền);
Thứ ba là bằng các phương thức, biện pháp khác nhau bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của chủ văn bằng (bảo vệ quyền).

Với bài viết về quyền sở hữu công nghiệp hy vọng đã đem đến cho các bạn những thông tin hữu ích giúp các bạn có thể hiểu rõ hơn về quyền sở hữu công nghiệp.