Loại đất odt là gì? Bồi thường khi nhà nước thu hồi đất ODT

Đất ODT là loại đất gì? Nếu các bạn không trong chuyên ngành chắc rất có thể sẽ không nắm bắt và hiểu được những kí hiệu này, Bài viết này sẽ giúp các bạn hiểu rõ về đất ODT và bồi thường của nhà nước khi thu hồi loại đất này.

Loại đất odt là gì?

Loại đất ODT là gì? Đây là một loại hình đất thổ cư được quy định bởi Bộ Tài Nguyên và môi trường. Đất ODT là viết tắt của cụm từ đất ở đô thị. Bao gồm đất dùng xây nhà ở, xây dựng công trình phục vụ đời sống… thuộc khu dân cư đô thị. Loại đất này được nhà nước phê duyệt với những chính sách riêng trong luật đất đai. Chủ sở hữu có thể mua bán, chuyển đổi và sử dụng theo quy định của pháp luật.

với khái niệm này thì chắc các bạn sẽ không còn thắc mắc về đất ODT nữa nhé.

Bồi thường khi nhà nước thu hồi đất ODT

Căn cứ theo quy định tại Khoản Điều 74  Luật đất đai năm 2013:

“Điều 74. Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất

1. Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường.

2. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

3. Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.”

Như vậy, khi nhà nước thu hồi đất thì sẽ tiến hành bồi thường về đất theo nguyên tắc sau:

+ Nếu như có đất để bồi thường thì thu hồi đất loại nào thì bồi thường đất loại đó.

+ Nếu không có đất để bồi thường thì Nhà nước bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể loại đất bị thu hồi; giá đất là giá do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tại thời điểm thu hồi đất.

Trên đây là những thông tin về đất ODT và những qui định bồi thường cho việc thu hồi loại đất này, hy vọng với bài viết này sẽ giúp các bạn hiểu thật kỹ về loại đất ODT đây là một trong những loại đất khá phổ biến.