Khác nhau giữa nhà đầu tư thiên thần và nhà đầu tư mạo hiểm

Nhà đầu tư thiên thần được biết đến với khái niệm là một cá nhân có giá trị cao về tài sản ròng, không tính giá trị nhà trên khoảng 1 triệu đô la, hay nói cách khác có mức thu nhập cá nhân trên mức 200,000 đô la một năm và trên 300,000 đô la đối với một cặp vợ chồng.

Với kỳ vọng về tài sản và thu nhập sẽ tiếp tục ổn định và phát triển hơn trong tương lai. Bên cạnh đó, nó phải ngoại trừ bạn bè và gia đình ra dù người đó có vốn hay không vì nhà đầu tư thiên thần phải là người đầu tư cho công ty, doanh nghiệp cảu bạn chứ không phải là đầu tư cho bạn.

Khác nhau giữa nhà đầu tư thiên thần và nhà đầu tư mạo hiểm

Không ít người nhầm lẫn giữa nhà đầu tư thiên thần và nhà đầu tư mạo hiểm, trước khi xin vốn đầu tư thì bản thân phải phân biệt được rõ ràng hai định nghĩa này. Khác biệt đầu tiên với quy mô đầu tư của hai hình thức này, với mức đầu tư từ khoảng 25,000 đô la đến 100,000 đô la bằng số tiền thu nhập cá nhân (mức đầu tư trên là mức đầu tư phổ biến của hình thức đầu tư này), các nhà đầu tư thiên thần  thường lập thành một nhóm để tăng quy mô đầu tư.

Trong khi đó, quy mô đầu tư của nhà đầu tư mạo hiểm trung bình khoảng 7 triệu đô la cho một công ty. Giai đoạn đầu tư của hai hình thức cũng khác nhau, không sớm như nhà đầu tư thiên thần và lãnh rủi ro cao hơn, nhà đầu tư mạo hiểm sẽ tham dư vào giai đoạn sau để phát triển doanh nghiệp, ngoài ra phương án đầu tư một cũng không cần thẩm định chi tiết với quyết định cá nhân mà không dính líu nhiều đến pháp lý như phương án hai.

Tùy vào trường hợp có khi nhà đầu tư thiên thần sẽ tham gia vào hội đồng quản trị và giai đoạn sau vẫn có nhà đầu tư mạo hiểm tham gia, ngược lại cũng có trường hợp nhà đầu tư mạo hiểm sẽ tham gia vào quản trị trong khi nhà đầu tư thiên thần chỉ quan sát và không có quyền quyết định trong mọi hoạt động.

Do đầu tư sớm hơn nên phương án đầu tư đầu có thời gian ngắn hơn khoảng 3-5 năm để đánh giá doanh nghiệp trong khi với phương án ít rủi ro hơn thì thời gian dài hơn lên đến 10 năm.

Nhà đầu tư thiên thần được biết đến với khái niệm là một cá nhân có giá trị cao về tài sản ròng, không tính giá trị nhà trên khoảng 1 triệu đô la, hay nói cách khác có mức thu nhập cá nhân trên mức 200,000 đô la một năm và trên 300,000 đô la đối với một cặp vợ chồng.

Tiềm năng hay rủi ro cho các start up với nhà đầu tư thiên thần?

Đối với các start up mới bắt đầu đi vào kinh doanh, vốn luôn là tiêu chí hàng đầu để thực hiện ước mơ của mình, tất nhiên không ai đều có đủ vốn do đó phải trông chờ vào các nhà đầu tư thiên thần.

Tuy nhiên dù nhà đầu tư có yêu mến và quan tâm đến doanh nghiệp của bạn nhiều cỡ nào đều chỉ hướng đến mục đích trực tiếp hoăc gián tiếp là tiền và lợi nhuận thu về sau thời gian đầu tư để đánh giá và đưa ra quyết định có đầu tư tiếp hay không.