Đường nội bộ là gì? Quy định đường nội bộ khi tách thửa

Mời các bạn cùng tìm hiểu những thông tin mới nhất qui định cho đường nội bộ, Quy định đường nội bộ khi tách thửa hay không? cũng sẽ được chia sẻ trong bài viết này.

Đường nội bộ là gì? 

Theo luật đất đai năm 2013, đường nội bộ là hệ thống hạ tầng kỹ thuật được sử dụng vào mục đích công cộng, thuộc diện nhà nước quản lý hoặc đã giao cho Chủ đầu tư quản lý theo nội dung dự án đã được phê duyệt. Đường nội bộ không thuộc quyền sở hữu quyền sử dụng đất riêng của bất kỳ ai. Do vậy, việc quản lý và sử dụng được thực hiện theo các chủ trương và văn bản của cơ quan nhà nước và các cơ quan chức năng có thẩm quyền khác.

Việc đóng góp xây dựng đường nội bộ là một việc làm tốt, phục vụ lợi ích cho chính bản thân gia đình bạn cũng như cộng đồng, việc những người khác có ý hủy hoại đường hoặc chiếm đoạt đều là vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý.

 Quy định đường nội bộ khi tách thửa

Quy định về diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa đất tại Tp.HCM đã được nêu rõ tại Quyết định 60/2017/QĐ-UBND. Cụ thể:

“Điều 5. Quy định về tách thửa các loại đất

Khu vực 3:

Gồm huyện Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, Cần Giờ (ngoại trừ thị trấn).

Tối thiểu 80m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 5m.

c) Trường hợp khi tách thửa đất ở có hình thành đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật, giao Ủy ban nhân dân quận, huyện rà soát các điều kiện về diện tích đất, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, căn cứ quy định pháp luật quy hoạch, xây dựng và hướng dẫn các Sở ngành theo quy định tại khoản 2, Điều 7, Quyết định này để hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo phù hợp theo quy hoạch được duyệt, kết nối hạ tầng kỹ thuật chung hiện hữu của khu vực”.

Từ quy định trên có thể thấy, cơ quan mà bạn liên hệ khi thực hiện các thủ tục tách thửa đất ở có hình thành đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật là Phòng tài nguyên & Môi trường. Cơ quan này có trách nhiệm hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo phù hợp với nội dung quy hoạch đã được thông qua cũng như kết nối hạ tầng kỹ thuật hiện hữu của khu vực.

Với bài viết này supersale.com.vn đã giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về việc đường nội bộ cũng như việc tách thửa đối với đường nội bộ thì sẽ được giải quyết như thế nào. Chúc các bạn thành công!