Điều cần biết khi đăng ký nhãn hiệu cho doanh nghiệp

Một doanh nghiệp khi muốn bước chân vào thị trường kinh doanh thì bắt buộc phải có cho mình một nhãn hiệu. Mà đã có một nhãn hiệu thì không thể bỏ quan quy trình đăng ký nhãn hiệu. Đây được xem là bước khẳng định đâu là chủ sở hữu nhãn hiệu và có quyền sử dụng nhãn hiệu đó. Với tình trạng xâm phạm nhãn hiệu diễn ra phức tạp như hiện tại thì việc đăng ký nhãn hiệu cho doanh nghiệp chính là cách thức bảo vệ tốt nhất. Tuy nhiên không phải cứ một nhãn hiệu ào ra đời hay một doanh nghiệp bất kỳ nào có nhãn hiệu có có thể thực việc công việc này. Tất cả đều có những điều kiện nhất định mà người thực hiện phải đáp ứng được thì mới có thể tiến hành.

Doanh nghiệp trong đăng ký nhãn hiệu

Doanh nghiệp nào có quyền đăng ký nhãn hiệu ?

Một chủ thể có quyền đăng ký nhãn hiệu được quy định chi tiết tại điều 87 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung 2009:

– Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký nhãn hiệu dùng cho hàng hóa do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp.

– Đơn vị tiến hành hoạt động thƣơng mại hợp pháp

– Tổ chức tập thể được thành lập hợp pháp

– Tổ chức có chức năng kiểm soát, chứng nhận chất lượng, đặc tính, nguồn gốc hoặc tiêu chí khác liên quan

– Hai hoặc nhiều tổ chức, cá nhân có quyền cùng đăng ký một nhãn hiệu để trở thành đồng chủ sở hữu

– Những đơn vị được chuyển giao quyền đăng ký hợp pháp

– Đối với nhãn hiệu được bảo hộ tại một nước là thành viên của điều ước quốc tế có quy định cấm ngƣời đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu nhãn hiệu đăng ký nhãn hiệu đó mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là thành viên thì người đại diện hoặc đại lý đó không đƣợc phép đăng ký nhãn hiệu nếu không đƣợc sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu, trừ trường hợp có lý do chính đáng.

Tổng hợp các điều kiện trong đăng ký nhãn hiệu cho doanh nghiệp

Điều kiện đối với nhãn hiệu cần bảo hộ

Khi một nhãn hiệu được ra đời phải là một dấu hiệu nhìn thấy được. Đó có thể là một dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc là tất cả. Những dấu hiệu đó được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc khác nhau.

Thứ 2, nhãn hiệu đó buộc phải có chức năng phân biệt giữa hàng hoá, dịch vụ của chủ sở với hàng hoá, dịch vụ của chủ thể khác. Đáp ứng được các tiêu chí này là bước đầu tiên để một nhãn hiệu có cơ sở bước vào quy trình đăng ký nhãn hiệu cho doanh nghiệp.

Để đăng ký nhãn hiệu cho doanh nghiệp thì bấy nhiêu thông tin trên là còn quá ít. Khi đi sâu vào chuyên môn và những quy định chi tiết về mặt các thủ tục pháp lý thì sẽ không còn đơn giản như vậy. Những lúc như thế thì điều bạn cần thiết nhất chính là sự hỗ trợ từ một nguồn uy tín. Và nguồn thông tin đó không đâu khác hơn là Văn phòng luật sư Phan Law Vietnam. Bên cạnh việc cung cấp những điều cần biết thì đội ngũ luật sư sẽ đáp ứng khi bạn thực sự có yêu cầu đăng ký để bảo hộ cho nhãn hiệu. Vậy nên hãy liên hệ ngay với Phan Law Vietnam khi có mong muốn bảo vệ cho tài sản trí tuệ của mình.

PHAN LAW VIETNAM

Địa chỉ: 179 Lý Chính Thắng, P. 7, Q. 3, TP HCM

            70 Ngô Quyền, P. Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Email: [email protected]

Website: phan.vn

Hotline: 1900. 599. 995