Đất ở tại đô thị là gì? Sự khác nhau giữa đất ở đô thị và đất ở nông thôn

www.supersale.com.vn thông tin chi tiết đến bạn đọc những tin tức về đất ở, nói về đất ở chắc một trong số chúng ta đã quá rõ, tuy nhiên ít ai biết chi tiết đất ở của chúng ta được chia thành khá nhiều những loại, trong bài viết này sẽ đề cập đến 2 loại chính yếu đó là đất ở đô thị và đất ở nông thôn.

Đất ở tại đô thị là gì?

Thông tư 02/2015/TT-BTNMT – Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CPvà Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ: Trạng thái: Hết hiệu lực một phần:

Điều 21. Sửa đổi, bổ sung quy định của Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT

  1. Sửa đổi Điểm 2.1.2 của Phụ lục số 01 như sau:

“Đất ở tại đô thị là đất ở thuộc phạm vi địa giới hành chính các phường, thị trấn, kể cả đất ở tại các khu đô thị mới đã thực hiện theo quy hoạch phát triển các quận, thành phố, thị xã nhưng hiện tại vẫn do xã quản lý.”

– Đất ở tại đô thị gồm: đất để xây dựng nhà ở, xây dựng các công trình phục vụ đời sống, vườn, ao trong cùng một thửa đất thuộc khu dân cư đô thị, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (Khoản 1 Điều 144 Luật Đất đai 2013).

Sự khác nhau giữa đất ở đô thị và đất ở nông thôn

Đất ở đô thị thì bên trên các bạn đã tìm hiểu rồi, dưới đây sẽ là những chia sẻ về đất ở nông thôn.

– Đất ở tại nông thôn là đất ở thuộc phạm vi địa giới hành chính các xã, trừ đất ở tại khu đô thị mới đã thực hiện theo quy hoạch phát triển các quận, thành phố, thị xã, thị trấn nhưng hiện tại vẫn thuộc xã quản lý.

Đối với đất phi nông nghiệp có các mã gồm: “ONT” là đất ở tại nông thôn; “ODT” là đất ở tại đô thị; “TSC” là đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp của Nhà nước; “TSK” là đất trụ sở khác; “CQP” là đất quốc phòng; “CAN” là đất an ninh; “SKK” là đất khu công nghiệp; “SKC” là đất cơ sở sản xuất, kinh doanh; “SKS” là đất cho hoạt động khoáng sản; “SKX” là đất sản xuất vật liệu, gốm sứ; “DGT” là đất giao thông; “DTL” là đất thủy lợi; “DNL” là đất công trình năng lượng; “DBV” là đất công trình bưu chính, viễn thông; “DVH” là đất cơ sở văn hóa; “DYT” là đất cơ sở y tế; “DGD” là đất cơ sở giáo dục – đào tạo; “DTT” là đất cơ sở thể dục – thể thao; “DKH” là đất cơ sở nghiên cứu khoa học; “DXH” là đất cơ sở dịch vụ về xã hội; “DCH” là đất chợ; “DDT” là đất có di tích, danh thắng; “DRA” là đất bãi thải, xử lý chất thải; “TON” là đất tôn giáo; “TIN” là đất tín ngưỡng; “NTD” là đất nghĩa trang, nghĩa địa; “MNC” là đất có mặt nước chuyên dùng; “PNK” là đất phi nông nghiệp khác.
Qua bài viết này chắc chắn các bạn đã phân biệt được đất ở đô thị và đất ở nông thôn rồi nhé.
Chúc các bạn thành công!