Chứng khoán CTS là gì? Xem bảng giá chứng khoán CTS thế nào?

CTS là từ viết tắt của công ty cổ phần chứng khoán ngân hàng công thương Việt Nam là tiền thân của công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng công thương Việt Nam trực thuộc ngân hàng Việt Nam được thành lập vào ngày 01/09/2000 hoạt động với các hình thức kinh doanh sau đây: môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành, tư vấn đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (CTS : HOSE)
Tài chính : Dịch vụ đầu tư

Bảng giá chứng khoán CTS mới nhất hôm nay

Chứng khoán CTS là gì? Xem bảng giá chứng khoán CTS thế nào?

Kế Hoạch Kinh Doanh

Chỉ_Tiêu/ Năm Kế_Hoạch Doanh_Thu Lũy_Kế Doanh_Thu Tỉ_Lệ Kế_Hoạch Lợi_Nhuận Lũy_Kế Lợi_Nhuận Tỉ_Lệ
2018 600 652.60 109% 172 150.40 87%
2017 271.80 286.80 106% 105.50 109.90 104%
2016 213.50 233.70 109% 68 83.20 122%
2015 170 234.60 138% 66 76.90 117%
2014 150 177.30 118% 70 66.50 95%
2013 214 148.50 69% 87 65.20 75%
2012 249.30 175.70 70% 77 72.70 94%
2011 274 188 69% 0.10 63.90 63,900%
2010 360 195.60 54% 140 21.60 15%

Thống kê giao dịch

Ngày Giá Thay đổi Khối lượng
18/06/2019 9,120 -130 (-1.41%) 11,110
17/06/2019 9,250 30 (+0.33%) 15,700
14/06/2019 9,220 -130 (-1.39%) 15,870
13/06/2019 9,350 (0.00%) 7,600
12/06/2019 9,350 (0.00%) 50,680

Chỉ tiêu kế hoạch các năm

Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2018 Năm 2017 Năm 2016
Tổng doanh thu 600,000 365,000 271,813 213,500
Lợi nhuận trước thuế 215,000 163,000 131,880 85,000
Lợi nhuận sau thuế 172,000 130,400 105,504 68,000
CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
306 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội