Bình ổn giá xăng dầu là gì? Quỹ bình ổn xăng dầu trong nước

Chắc các bạn ít nhiều một lẫn cũng đã từng nghe qua “bình ổn giá xăng dầu” hay “quĩ bình ổn giá xăng dầu”, trong bài viết này www.supersale.com.vn sẽ giúp các bạn hiểu cặn kẽ và chi tiết hơn nhé.

Bình ổn giá xăng dầu là gì

Vậy,

Bình ổn giá xăng dầu là gì?

Bình ổn giá là việc Nhà nước áp dụng biện pháp thích hợp về điều hòa cung cầu, tài chính, tiền tệ và biện pháp kinh tế, hành chính cần thiết khác để tác động vào sự hình thành và vận động của giá, không để giá hàng hóa, dịch vụ tăng quá cao hoặc giảm quá thấp bất hợp lý.

Quỹ bình ổn xăng dầu trong nước

Chính phủ cho rằng quỹ bình ổn giá xăng dầu là công cụ để Nhà nước điều tiết giá bán xăng dầu trong nước nhằm hài hòa lợi ích của người tiêu dùng, doanh nghiệp và nhà nước.

Tại báo cáo về công tác điều hành giá xăng dầu và đánh giá Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3.9.2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, đã nhắc tới đề xuất của Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam về việc xem xét bỏ quỹ bình ổn xăng dầu.

Báo cáo trước Quốc hội, Chính phủ cho rằng, xăng dầu thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện ban hành kèm theo Luật số 03/2016/QH14 sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư.

Bên cạnh đó, xăng dầu cũng thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá theo quy định tại Luật Giá số 11/2012/QH13. Do vậy, về nguyên tắc, giá bán xăng dầu trong nước phải được thực hiện theo cơ chế thị trường, có sự điều tiết, quản lý của nhà nước.

Quỹ bình ổn giá xăng dầu là công cụ để Nhà nước điều tiết giá bán xăng dầu trong nước nhằm hài hòa lợi ích của người tiêu dùng, doanh nghiệp và nhà nước. Vì vậy, nếu bỏ Quỹ bình ổn giá xăng dầu thì Nhà nước sẽ không còn công cụ điều tiết giá xăng dầu trong nước, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, cũng như bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng.

Qua bài viết này thì chắc các bạn cũng đã hiểu hơn về quĩ bình ổn giá xăng dầu, và việc cần thiết của nó, hy vọng bài viết mạng lại cho bạn trải nghiệm thú vị,

Chúc các bạn thành công!