Bảng giá cà phê xay Trung Nguyên hiện nay

Xem báo giá cà phê rang xay Trung Nguyên chi tiết cho các sản phẩm cà phê chế phin, sáng tạo, viên nén,..

Bảng giá cà phê xay Trung Nguyên hiện nay

Tham khảo bảng giá cà phê xay Trung Nguyên hiện nay được niêm yết trên địa chỉ bancaphetrungnguyen.com

  1. Cà phê chế phin Trung Nguyên

Dòng cà phê Trung Nguyên rang xay Khối lượng Giá tiền
CÀ PHÊ CHẾ PHIN 1 TRUNG NGUYÊN 500GRAM 75,800 đ
CÀ PHÊ CHẾ PHIN 2 TRUNG NGUYÊN 500GRAM 87,000 đ
CÀ PHÊ CHẾ PHIN 3 TRUNG NGUYÊN 103,000 đ
CÀ PHÊ CHẾ PHIN 4 TRUNG NGUYÊN 500GRAM 121,300 đ
CÀ PHÊ CHẾ PHIN 5 TRUNG NGUYÊN 500GRAM 144,400 đ

2. Cà phê sáng tạo Trung Nguyên

Dòng cà phê Trung Nguyên rang xay Khối lượng Giá tiền
CÀ PHÊ SÁNG TẠO 1 TRUNG NGUYÊN 340 GRAM 45,700 đ
CÀ PHÊ SÁNG TẠO 2 TRUNG NGUYÊN 340 GRAM 54,000 đ
CÀ PHÊ SÁNG TẠO 3 TRUNG NGUYÊN 340 GRAM 65,000 đ
CÀ PHÊ SÁNG TẠO 4 TRUNG NGUYÊN 340 GRAM 72,800 đ
CÀ PHÊ SÁNG TẠO 5 TRUNG NGUYÊN 340 GRAM 89,000 đ

3. Cà phê rang xay Trung Nguyên

Dòng cà phê Trung Nguyên rang xay Khối lượng Giá tiền
CÀ PHÊ PHIN GOURMET TRUNG NGUYÊN 500GRAM 90,000 đ
CÀ PHÊ LON LỚN TRUNG NGUYÊN PREMIUM BLEND 425GRAM 135,000 đ
CÀ PHÊ HOUSE BLEND 500GRAM 70,000 đ
CÀ PHÊ KHÁT VỌNG CHỮ I TRUNG NGUYÊN 50,000 đ
CÀ PHÊ CHINH PHỤC CHỮ S TRUNG NGUYÊN 43,000 đ

4. Cà phê nén Trung Nguyên

Dòng cà phê Trung Nguyên rang xay Giá tiền
CÀ PHÊ VIÊN NÉN TRUNG NGUYÊN THIỀN 185,000 đ
CÀ PHÊ VIÊN NÉN TRUNG NGUYÊN OTTOMAN 150,000 đ
CÀ PHÊ VIÊN NÉN TRUNG NGUYÊN ROMAN 150,000 đ

Trên đây là bảng giá cà phê rang xay Trung Nguyên chi tiết cho các dòng sản phẩm khác nhau.

Lưu ý: Bảng giá trên mang tính tham khảo tại thời điểm.